lớp sư phạm giảng viên

  1. M

    Đia chỉ học Nghiệp Vụ Sư Phạm giảng viên dạy đại học, cao đẳng

    LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN DẠY CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC Nhằm đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho các đối tượng có nhu cầu giảng dạy ở trường Cao đẳng - Đại học, Viện Nghiên Cứu Sư Phạm - Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội mở lớp “Nghiệp vụ sư phạm dành cho Giảng viên Cao đẳng - Đại học”...
  2. H

    BÁN Học chứng chỉ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN,GIÁO VIÊN nhanh nhất ở đâu?

    KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM Hotline: 0938 60 1986 CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN TCCN TRỞ XUỐNG - Các đối tượng có nhu cầu giảng dạy tại trường Tiểu Học, THCS, THPT, TCCN và các Trung Tâm, Cơ Sở ( Học phí: 2.500.000 VND ) ( Học phí đã bao gồm: học phí, lệ phí thi và cấp...
Top