lớp thư ký hành chính

  1. minhhang278

    BÁN VNNP - Dạy thư ký trợ lý giám đốc chuyên nghiệp tại Hà Nội

    NGHỀ THƯ KÝ – TRỢ LÝ CHUYÊN NGHIỆP Khi nói đến sự thành công của một Doanh Nghiệp, người ta luôn nhắc đến một cái tên gắn liền với sự thành công của doanh nghiệp đó. Cái tên được nhắc không thể nào khác ngoài cái tên các vị Lãnh Đạo, vị Giám đốc (GĐ) hoặc Tổng Giám Đốc (TGĐ). Nhưng có một...
Top