mài nền bê tông

  1. tuanqn235

    Chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi mài nền bê tông

    Đầu tiên là bạn phải cùng đơn vị thi công khảo sát kỹ lưỡng công trình cần mài nền bê tông, tiếp nhận ý kiến tư vấn chuyên môn từ phía đơn vị thi công. Yêu cầu bên thi công phải tính toán diện tích và đưa ra thời gian cần thi công cùng với nguồn nhân lực, trang thiết bị máy móc, hóa chất phù...
Top