máy chấm công chiyu webpass

  1. P

    Máy chấm công Đài Loan Chiyu Biosense CTY PROTOCOL

    CHIYU Taiwan là Nhà sinh sản cung gấp danh thiếp sản phẩm thừa nhận thể từ hễ cạ công nghệ đơm trắc học, vô tuyến (Biometrics & RFID Identification Terminal) quán đầu TAIWAN. CHIYU BioSense-I : Chiyu Access Control - Time Keeper - Chế trên dưới xác nhận: vân tay, thẻ. - hỗ trợ véo hình phê...
Top