máy chủ ảo giá rẻ

  1. V

    Nhà cung cấp dịch vụ máy chủ ảo vps hàng đầu Việt Nam

    Máy chủ ảo viết tắt Virtual Private Server là phương pháp phân chia một máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ ảo. Trong khi trên 1 server chạy Share Host thì có thể có hàng trăm tài khoản cùng chạy 1 lúc, nhưng trên server chạy VPS thì con số chỉ bằng 1/10. Do vây, VPS có hiệu năng cao hơn Share...
Top