máy chủ ảo

  1. M

    Máy chủ thư điện tử là gì

    Máy chủ thư điện tử là một loại máy chủ mà chức năng là để nhận, giữ và gửi thư điện tử. Các địa chỉ thư điện tử, mà hộp thư được máy chủ thư điện tử quản lý kế thừa phần tên miền của chúng từ tên miền của máy chủ mail. Tên miền của máy chủ mail lại lấy từ là tên miền của nhà cung cấp mà điều...
  2. V

    Nhà cung cấp dịch vụ máy chủ ảo vps hàng đầu Việt Nam

    Máy chủ ảo viết tắt Virtual Private Server là phương pháp phân chia một máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ ảo. Trong khi trên 1 server chạy Share Host thì có thể có hàng trăm tài khoản cùng chạy 1 lúc, nhưng trên server chạy VPS thì con số chỉ bằng 1/10. Do vây, VPS có hiệu năng cao hơn Share...
Top