máy đo khí cầm tay

  1. C

    BÁN Máy đo khí độc và Oxy GasAlertClip Extreme2

    Tính năng: Máy đo khí cầm tay GasAlertClip Extreme2 theo dõi liên tục và hiển thị lên màn hình LCD gồm cả số và chữ về khoảng thời gian còn lại của máy sau khi hiệu chỉnh, và đưa ra cảnh báo về trạng thái của máy, đưa ra khuyến cáo thời gian tự hiệu chỉnh. Thiết kế chắc chắn, chuẩn IP66/67 có...
  2. C

    BÁN MX6 iBrid máy dò khí đa chỉ tiêu của ISC – Mỹ

    Giới thiệu chung: Máy đo khí cầm tay MX6 iBrid là một model cao cấp của hãng ISC, tích hợp 4 cảm biến để đo bốn khí tiêu chuẩn là đo khí độc H2S, đo khí độc CO, đo nồng độ khí dễ cháy LEL, đo nồng độ chuẩn khí O2, cộng thêm một vị trí để lắp thêm cảm biến đo các loại khí khác, đặc biệt có thể...
Top