may hut am cao cap

  1. D

    Máy hút ẩm cao cấp Edison ED-7R (7 lít/ngày)

    - Sử dụng trong những môi trường cần tuyệt đối yên tĩnh - Sử dụng trong những phòng có nhiệt độ thấp (kho lạnh, kho cấp đông,..) hoặc kho bảo quản ở những địa phương có những mùa có nhiệt độ thấp như vùng núi phía bắc, cao nguyên trung bộ, v.v.. - Các ứng dụng bảo quản yêu cầu độ tin cậy cao...
Top