may in barcode

  1. phuongvinpos

    BÁN 3 ĐẠI DIỆN MÁY IN BARCODE ĐÁNG ĐỂ ĐẦU TƯ CỦA NĂM 2022

    Sử dụng máy in barcode để làm gì? Máy in barcode được sử dụng để in ấn và tạo ra những tem nhãn thông tin, tem nhãn mã vạch theo yêu cầu của người dùng. Vậy bạn có bao giờ thắc mắc tại sao hiện nay, người dùng lại ưu tiên lựa chọn sử dụng máy in barcode để in tem nhãn không? Nếu có thì đây sẽ...
  2. A

    Máy in mã vạch Samsung Bixolon SLP-T403

    Máy in mã vạch Samsung Bixolon SLP-T403 là loại máy in cảm nhiệt dùng in mã vạch hiệu quả và ưu việt nhất hiện nay trên thị trường. Máy in mã vạch Samsung Bixolon SLP-T403 là một ý tưởng cho việc triển khai rộng rãi đáp ứng những yêu cầu về in nhãn, in mã vạch bao gồm 2D, như Maxicode, PDF417...
Top