máy in konica

  1. K

    Địa chỉ bán máy in Konica C7000

    Máy in Konica C7000 với năng suất in ấn cao, tốc độ in nhanh, cho phép các nhà in mở rộng sang một hướng mới khác - chủ động công việc của mình & in thương mại cho các nhà in khác. Máy in nhanh Konica C7000 cung cấp bản in với tốc độ 70 bản/phút, chất lượng cao với nhiều tùy chọn hoàn thiện và...
  2. K

    Địa chỉ bán Konica C1085 mới

    Máy in nhanh Konica C1085 là một máy in công nghiệp ổn định và đáng tin cậy có thể giải quyết nhu cầu in ấn ngày càng tăng của các văn phòng một cách hiệu quả. Máy in Konica C1085 giúp hoàn thành các công việc in ấn lớn trong thời hạn chặt chẽ vì nó cung cấp các bản in ở tốc độ 85 trang / phút...
Top