may quan ly tin nhan

  1. D

    BÁN Quản lý tin nhắn Plena LBB 1965/00

    Thông số kỹ thuật  Chạy tin nhắn kỹ thuật số độc lập có tính linh hoạt cao12 nút bấm lên tới 12 tin nhắn  Có thể down được những tin nhắn từ PC với định dạng WAV  Tuân theo tiêu chuẩn của hệ thống âm thanh khẩn cấp  Vùng điều khiển cho hệ thống Plena LBB 1925/10  Điều khiển theo kênh...
Top