nâng cao năng lực lãnh đạo

  1. N

    BÁN BẠN CÓ MUỐN NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ - LÃNH ĐẠO? lh 0962726525

    BẠN CÓ MUỐN NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ - LÃNH ĐẠO? Ai cũng có thể nói cần phải nâng cao năng lực lãnh đạo. Nhưng: “Năng lực lãnh đạo” thực sự là cái gì và làm thế nào để nâng nó lên thì quả là một câu hỏi lớn ? Công việc quan trọng nhất của “người đứng đầu là...
Top