nav-t1000w

  1. K

    Chấn lưu nào phù hợp với bóng osram son 1000w (germany)

    Bóng SON (NAV) 1000W của Osram có một số chủng loại (NAV-E 1000; NAV-T1000; NAV-TS 1000…) khác nhau về TUỔI THỌ, QUANG THÔNG và dòng điện hoạt động của bóng Nổi tiếng và được tin cậy khắp châu Âu và châu Á từ hơn 40 năm nay, bóng SON của Osram đóng vai trò quan trọng trong chiếu sáng đường...
  2. K

    BÁN Chấn lưu nào phù hợp với bóng osram son 1000w (germany)

    Bóng SON (NAV) 1000W của Osram có một số chủng loại (NAV-E 1000; NAV-T1000; NAV-TS 1000…) khác nhau về TUỔI THỌ, QUANG THÔNG và dòng điện hoạt động của bóng Nổi tiếng và được tin cậy khắp châu Âu và châu Á từ hơn 40 năm nay, bóng SON của Osram đóng vai trò quan trọng trong chiếu sáng đường...
Top