ngói đồng nai

  1. V

    Công trình đẹp với không gian đầy nắng do dùng những vật liệu địa phương.

    Công trình với không gian đầy nắng do dùng những vật liệu địa phương. Công trình phục vụ triển lãm, cà phê ở Hà Tĩnh được xây dựng từ 3 nguyên liệu chính là tre, đất, đá, tạo không gian thông thoáng và gần gũi với thiên nhiên. Bấm vào đây xem thêm tại ...
Top