nhà khung thép

  1. N

    BÁN Lợi ích xây nhà khung thép

    Xây dựng nhà bằng khung thép đo nhẹ là một bước phát triển gần đây trong lịch sử xây dựng. Việc sử dụng khung thép đo ánh sáng gần giống với việc đóng khung nhà bằng gỗ. Sự khác biệt chính là ở cách thép được gắn chặt với nhau. Phần lớn khung thép được vặn với nhau bằng các vít cứng đặc biệt...
  2. C

    TQ Rdsteel- phần mềm thiết kế nhà khung thép tiền chế phiên bản v 2.1.6.8

    RDSTEEL- PHẦN MỀM THIẾT KẾ NHÀ KHUNG THÉP TIỀN CHẾ PHIÊN BẢN V 2.1.6.8 Rdsuite là phần mềm thiết kế kết cấu theo Tiêu chuẩn Việt nam và một số tiêu chuẩn nước ngoài như BS8110, UBC1994, UBC1997, SNHIP...được Bộ xây dựng cho phép sử dụng ở Việt nam, trên cơ sở lấy kết quả phân tích nội lực và...
Top