nhận đánh máy

  1. 1

    đánh máy online tại nhà

    Nội dung: - Công việc dánh máy ký tự mã bảo mật hệ thống cho những website, forum, cho tài chính Ngân Hàng và các trang mạng xã hội trong nước và ngoài nước. - Khi công ty cấp acc xong là nhân viên chỉ cần đăng nhập acc vào phền mềm đã được cấp về máy trước đó và khi đăng nhập xong trên phềm mềm...
  2. P

    Nhận đánh máy văn bản, Giáo trình, Luận văn, Đồ án khu vực TP Thái Nguyên

    Mình nhận đánh máy văn bản, Giáo trình, Luận văn, Đồ án tốt nghiệp trong khu vực TP Thái Nguyên. Giá thỏa thuận (rẻ hơn các quán photo nhé :23_002: ) Liên hệ sđt 0986292062
Top