nước thải công nghiệp

  1. I

    TQ Cung cấp giải pháp xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp

    xử lý nước thải, xử lý nước thải sinh hoạt, xử lý nước thải công nghiệp Công ty cổ phần thiết bị và công nghệ môi trường Quốc tế - INEET là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải trong đó bao gồm xử lý nước thải sinh hoạt và xử lý nước thải công...
Top