nước thái sinh hoạt

  1. L

    vi sinh xử lý nước thải sinh hoạt BCP50

    SỰ TĂNG CƯỜNG VI SINH CỦA BCP50 CÓ THỂ : • Giảm bùn • Tăng hiệu quả nước thải đầu ra • Giảm mùi • Khởi động hệ thống nhanh chóng BCP50 chứa các chủng vi sinh xử lý nước thải, vi sinh xử lý mùi hôi có khả năng: - SỬ DỤNG ĐƯỢC TRONG CẢ 02 ĐIỀU KIỆN KỴ KHÍ VÀ HIẾU KHÍ; - PHÂN...
  2. I

    TQ Cung cấp giải pháp xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp

    xử lý nước thải, xử lý nước thải sinh hoạt, xử lý nước thải công nghiệp Công ty cổ phần thiết bị và công nghệ môi trường Quốc tế - INEET là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải trong đó bao gồm xử lý nước thải sinh hoạt và xử lý nước thải công...

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro
Top