ôn thi ielts trực tuyến

  1. T

    TQ Ôn thi IELTS trực tuyến hiệu quả

    IELTS là kỳ thi kiểm tra khả năng tiếng Anh dành cho những người muốn đi du học hay làm việc ở môi trường yêu cầu khả năng tiếng Anh tốt. Nó đánh giá toàn diện 4 kỹ năng Nghe -> Nói -> Đọc -> Viết. Giá trị của chứng chỉ IELTS được công nhận trên toàn thế giới. Ôn thi IELTS là một quá trình dài...
Top