park hill 3

  1. T

    Park hill 3 – giai đoạn 2 của time city – 0948.768.819

    Park hill 3 – giai đoạn 2 của time city – 0948.768.819 Chúng tôi trân trọng thông báo chính thức nhận đặt chỗ dự án Time City giai đoạn 2 – Park hill 3. Điểm nhấn vô cùng quan trọng so với những tòa trước kia là thiết kế mới tuyệt đẹp, mọi căn hộ đều có ánh sáng. Tiện tích tuyệt vời chỉ dành...
Top