phân 10 vùng

  1. W

    BÁN Thiết bị phân vùng âm thanh

    Dùng để phân vùng tín hiệu âm thanh tại những nơi như: tòa nhà, siêu thi, nhà xưởng. Thông tin chi tiết về sản phẩm: DKG-9010:  2 đầu vào (một đầu vào tín hiệu báo động, 1 đầu phát nhạc nền).  01 cổng song song, 01 Alarm in, 01 Alarm out.  Phân 10 vùng.  Nguồn điện: 220V / 50Hz/ Công...
Top