phan hoa son la

  1. D

    BÁN Phấn hoa Sơn La

    Trước đây con người thường chỉ chú ý đế mật ong nhiều hơn phấn hoa, nhưng nhiều năm trở lại đây, phấn hoa đã thành một đề tài nghiên cứu sôi nổi. Để có loại thảo dược này,ong thợ phải gom góp phấn hoa từ nhụy đực của hoa. Phấn hoa là sản phẩm cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ...
Top