phan mem dao tao

  1. T

    TQ Phần mềm quản lý TRUNG TÂM tin học NGOẠI NGỮ

    [​IMG] [TRUNGVIET SOFTWARE] Điện thoại tư vấn: 0936 252 612 Phần mềm được xây dựng đáp ứng nhu cầu quản lý hoạt động của các Trung tâm tin học - Ngoại ngữ, các cơ sở đào tạo nghề. Phần mềm quản lý theo quy trình từ khâu đăng ký, xếp lớp, quản lý học phí, điểm sổ, bảo lưu, quản lý giáo...
Top