phát triển ứng dụng di động

  1. D

    TQ Phát triển ứng dụng di động

    Phát triển ứng dụng di động Hiện nay, khi điện thoại không chỉ đơn thuần là phương tiện liên lạc, thì thị trường di động đang có nhu cầu ngày càng cao đối với các ứng dụng đính kèm thông minh. DVMS có kinh nghiệm về phát triển ứng dụng cho các dòng smartphone sau: iPhone iPad...
Top