phiên dịch tại quảng châu

  1. T

    TQ Nhận làm phiên dịch tại Trung Quốc, Quảng Châu, Thẩm Quyến, Ma cau và Hong Kong.

    Nhận làm phiên dịch tại Trung Quốc, Quảng Châu, Thẩm Quyến, Ma cau và Hong Kong. Thanh Hà, nữ, chuyên nhận thông dịch tiếng Hoa tại Trung Quốc như Quảng Châu, Thẩm Quyến, Ma cau, Hong Kong cho khách Việt nam sang du lịch, khảo sát thị trường, đàm phán, giao dịch kinh doanh v.v…thành thạo các...

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro
Top