quản lý hành chình nhà nước

 1. vanlang

  TQ Khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên và Chuyên viên chính

  BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ CHUYÊN VIÊN CHÍNH Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức Nhà nước địa phương đủ điều kiện thi nâng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên...
 2. P

  TQ Học nhanh chứng chỉ môn Quản lý Hành chính nhà nước và Quản lý Ngành Giáo dục Đào tạo

  TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO I. ĐỐI TƯỢNG Mọi cá nhân có nhu cầu tham gia khóa học thi công chức hoặc muốn nâng cao kiến thức và kỹ năng về quản lý hành chính nhà nước trong ngành giáo dục. II. NỘI DUNG(30 tiết=25 lý thuyết+5 bài...
 3. T

  BÁN Chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước quản lý ngành giáo dục

  CHIÊU SINH LỚP: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ NGÀNH GIÁO DỤC - Căn cứ Quyết định số 7099/QĐ –BGD&ĐT- TCCB ngày 21/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Viện nghiên cứu Sư phạm trực thuộc Trường Đại học Sư pham Hà Nội; - Căn cứ Quy chế tổ chức và...

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro
Top