quan trac khi

  1. F

    Nhà thầu cung cấp hệ quan trắc chất lượng không khí tự động châu âu

    Tất cả các chỉ tiêu quan trắc CO, NO2, O3, SO2, H2S, NH3, C6H6, CH4, VOC, bụi PM10 và PM2.5, tiếng ồn, thời tiết, nhiệt độ, độ ẩm , tốc độ gió, hướng gió, áp suất. Hotline 0906 953 553 Online Air quality monitoring Systems Hãng Unitec (Italy –G7) sản xuất Model ETL3000 Tính năng kỹ thuật...
Top