rượu bưởi tân triều

  1. B

    TQ Rượu Bưởi Năm Huệ - Món quà cho sức Khỏe

    GIỚI THIỆU VỀ LÀNG BƯỞI TÂN TRIỀU: Tân Triều nằm phía tả ngạn sông Đồng Nai, cách thành phố Biên Hòa khoảng 3km. Năm 1869, nhà thờ Tân Triều được xây dựng, một cha xứ đã đem hai cây bưởi gốc từ Brazil về trồng trước sân nhà thờ, hằng năm cho trái sum suê. Thấy vậy, người dân ở đây xin chiết...
  2. B

    TQ Rượu Bưởi Năm Huệ - Món quà cho sức Khỏe

    GIỚI THIỆU VỀ LÀNG BƯỞI TÂN TRIỀU: Tân Triều nằm phía tả ngạn sông Đồng Nai, cách thành phố Biên Hòa khoảng 3km. Năm 1869, nhà thờ Tân Triều được xây dựng, một cha xứ đã đem hai cây bưởi gốc từ Brazil về trồng trước sân nhà thờ, hằng năm cho trái sum suê. Thấy vậy, người dân ở đây xin chiết...
Top