sổ tay kế hoạch

  1. S

    Cách sử dụng sổ tay kế hoạch, sổ tay planner

    Một ứng dụng quản lý trên điện thoại thông minh hay máy tính bảng là một lựa chọn tốt. Tuy nhiên đối với nhiều người, chữ viết tay vẫn rất thuận tiện để theo dõi nhiều lịch trình và quản lý tất cả công việc hiệu quả. Ngày nay, nếu bạn sử dụng một cuốn sổ tay ghi chép, bạn có thể nhanh chóng...
  2. S

    BÁN Quản lý công việc dễ dàng hơn với sổ tay lập kế hoạch Esmart Notebook

    Trong cuộc sống cũng như công việc, chúng ta có rất nhiều thứ phải làm, việc bạn lập kế hoạch sẽ giúp bạn có lịch trình cụ thể để làm việc hiệu quả hơn. Ngày nay, việc lập kế hoạch cá nhân, kế hoạch công việc đã dễ dàng hơn rất nhiều với sự hỗ trợ của các thiết bị điện tử thông minh và đặc biệt...
Top