sơ cấp nghề xây dựng

  1. V

    TQ Lớp học sơ cấp nghề xây dựng

    CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ: XÂY DỰNG, ĐIỆN, ĐIỆN NƯỚC, VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG, CƠ KHÍ...THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CHÍNH QUYSƠ CẤP NGHỀ, TRUNG CẤP NGHỀ, CAO ĐẲNG NGHỀ NĂM 2015(liên tiếp tuyển sinh xét tuyển và đào tạo trong năm, tuyển sinh toàn quốc,học Ban ngày, Buổi tối, hoặc thứ 7, chủ nhật, có...
Top