thanh quyết toán

  1. L

    TQ Bồi dưỡng lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán

    THÔNG BÁOMở lớp Bồi dưỡng lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toánHọc tại: Các tỉnh thành trên Toàn Quốc(Học ngoài giờ hành chính - Từ 18h00 đến 21h00 hàng ngày) Kính gửi: - Các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Các tổ chức tư vấn đầu...
  2. L

    TQ Bồi dưỡng lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán

    THÔNG BÁOMở lớp Bồi dưỡng lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toánHọc tại: Các tỉnh thành trên Toàn Quốc(Học ngoài giờ hành chính - Từ 18h00 đến 21h00 hàng ngày) Kính gửi: - Các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Các tổ chức tư vấn đầu...

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro
Top