thiết bị lưu điện cho cửa cuốn

  1. T

    [Danotech.com.vn] UPS - thiết bị lưu điện cho cửa cuốn

    Ngày nay cửa cuốn đã trở thành một phần rất quan trọng trong kiến trúc hiện đại.Ngoài tính tiện ích,tính thẩm mỹ,cửa cuốn còn đảm bảo an toàn cho người sử dụng,nhưng để cửa cuốn hoạt động được vào những lúc mất điện thì Motor cửa cuốn phải có nguồn điện cung cấp mỗi khi chúng ta muốn đóng hay mở...
Top