thoát vĩ địa đệm

  1. H

    TQ Quy trình và phương pháp tập với con lăn nhiệt Hecquyn

    1. Tìm hiểu các bài tập với con lăn nhiệt: Phương pháp con lăn nhiệt Hecquyn có 4 động tác cơ bản tập luyện trên 12 tư thế vị trí cơ thể bao gồm: TÌ: Dùng trọng lượng mặt sau của cơ thể như: gáy, lưng, bắp chân luôn đè lên con lăn. LĂN: dùng lực chi dưới và thân đẩy con lăn di động tại từng...
  2. shopsasa2014

    Đai Lưng Bảo Vệ Cột Sống - Bảo Vệ Sức Khỏe

    Trong cuộc sống hiện nay, vai trò của sức khỏe được cộng đồng đặc biệt quan tâm, con người luôn tìm tòi nghiên cứu những sản phẩm - công nghệ để nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ sức khỏe. Do vậy ngành công nghệ về thiết bị y tế - chăm sóc sức khỏe cũng đóng vai trò không kém quan trọng...
Top