thùng phuy nhựa 50 lít đựng hóa chất

  1. A

    BÁN Sản xuất thùng phuy nhựa 50 lít, thùng phuy nhựa 50 lít loại cũ, thùng phuy nhựa 50 lít đựng hóa chất, thùng phuy nhựa 50 lít đựng thực phẩm,

    Sản xuất thùng phuy nhựa 50 lít, thùng phuy nhựa 50 lít loại cũ, thùng phuy nhựa 50 lít đựng hóa chất, thùng phuy nhựa 50 lít đựng thực phẩm, Thùng phuy nhựa làm bằng nhựa HDPE nguyên sinh chống giòn vỡ, chống bạc màu, kháng hóa chất. Công dụng: đựng nước, thực phẩm, dung môi, hóa chất, ủ...
Top