từng công trình

  1. V

    Phần mềm kế toán xây lắp Việt Đà - đáp ứng đồng thời vừa KDTM vừa hoạt động xây lắp

    Phần mềm kế toán Việt Đà - Kế toán Xây lắp Lợi ích khi sử dụng phần mềm kế toán xây lắp Việt Đà: - Đáp ứng đồng thời vừa kinh doanh thương mại vừa phục vụ hoạt động xây lắp. - Quản lý chặt chẽ tình hình sử dụng hóa đơn đầu vào, đầu ra. Kết xuất số liệu sang phần mềm hỗ trợ thuế HTKK. -...
Top