tplink

  1. vidinhtuan

    Hướng dẫn cấu hình bộ phát wifi TP Link WR841N

    Bước 1: Kết nối Router TP Link WR841N với máy tính thông qua cổng Lan Sử dụng một đoạn dây mạng LAN đã được bấm sẵn tại hai đầu để kết nối giữa cổng Lan cùng với bộ phát wifi, máy tính. Thực hiện khởi động lại chiếc máy tính sau đó mới khởi động Router. Bước 2: Đăng nhập vào Router TP Link...
Top