trục khuấy chân vịt

  1. ogieovn

    Inox 304, trục khuấy 2 tầng cánh, trục khuấy 1 tầng cánh, trục khuấy mái chèo, trục khuấy chân vịt, trục khuấy hóa chất

    Trục cánh khuấy là sản phẩm quan trọng của hệ thống khuấy trộn, pha trộn giữa chất lỏng với chất lỏng hoặc là chất lỏng với chất rắn hoặc chất khí. Trục cánh khuấy có hình dạng phù hợp với hình dạng của thùng chứa thường là thùng chứa hình trụ tròn hoặc hình hộp. Tùy từng thể...

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro
Top