trung cấp học 1 năm

  1. D

    TQ trung cấp kế toán học 1 năm

    TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP HỌC 1 NĂM - Ngành tuyển sinh đào tạo: - Công nghệ thông tin (Mã ngành: 02) - Kế toán (Mã ngành: 04) - Hành chính văn thư (Mã ngành: 03) 2. Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo: - Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên đã tốt nghiệp...
Top