trung kính 177 home city

  1. C

    BÁN Home City Trung Kính 177 chọn căn tầng giá gốc, vào tên trực tiếp với chủ đầu tư

    Diện tích căn hộ 2pn được bố trí linh hoạt từ: 58m2, 61m2, 67m2, 68m2, 69 m2, 70m2, 71 m2. Diện tích căn hộ 3 pn được thiết kế theo không gian mở, công năng sử dụng hiệu quả gồm các loại diện tích 81m2, 89 m2, 93 m2, 95m2, 97m2, 105 m2, 109 m2. - Đợt 1: 25% ngay khi ký HDMB - Đợt 2: 10% giá...
  2. C

    Home City Trung Kính 177 chọn căn tầng giá gốc, vào tên trực tiếp với chủ đầu tư

    Diện tích căn hộ 2pn được bố trí linh hoạt từ: 58m2, 61m2, 67m2, 68m2, 69 m2, 70m2, 71 m2. Diện tích căn hộ 3 pn được thiết kế theo không gian mở, công năng sử dụng hiệu quả gồm các loại diện tích 81m2, 89 m2, 93 m2, 95m2, 97m2, 105 m2, 109 m2. - Đợt 1: 25% ngay khi ký HDMB - Đợt 2: 10% giá...
Top