tuyển sinh liên thông đại học

  1. G

    TQ Tuyển sinh liên thông đại học hệ vừa làm vừa học trường ĐHSP Hà Nội

    Tuyển sinh liên thông đại học năm 2014 1. Liên thông từ Cao Đẳng lên Đại Học hệ vừa làm vừa học: -Ngành tuyển sinh: Toán, Lý,Hóa, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh, Tiếng Trung, CNTT,Sinh học, Tâm lý giáo giục,Tiểu học, Mầm Non… -Chỉ Tiêu: 100 chỉ tiêu/Ngành -Cấp Bằng: Bằng ĐH hình thức vừa làm vừa...
Top