ungthu

  1. K

    Chữa ung thư bằng nấm linh chi Đà Lạt

    Nấm Linh Chi Đà Lạt Nấm Linh Chi Đà Lạt là loại dược thảo chỉ có ở Lâm Đồng- Đà Lạt. Với hơn 46 loài nấm linh chi ở Việt Nam thì Đà Lạt trồng được 4 loại có giá trị dược tính cao nhất đó là Hồng chi (nấm linh chi đỏ), Linh chi sò, Hoàng chi (nấm linh chi có màu vàng) và Hắc chi (nấm linh chi có...
Top