vỏ bình khí helium.

  1. K

    BÁN Khí Helium,Cung cấp Khí Helium tinh khiết,vỏ bình Khí Helium.

    Khí Helium,Cung cấp Khí Helium tinh khiết,vỏ bình Khí Helium. Độ tinh khiết của khí Heli (Helium) Độ tinh khiết 99.995 (tương đương với độ tinh khiết 4.5) được dùng để tạo lá chắn khí trong hồ quang điện, bơm bóng bay ............. Độ tinh khiết 99.999 (tương đương với độ tinh khiết 5.0) và...

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro
Top