vitamin bổ gan cho tôm

  1. ThoaKhoaHocXanh

    BÁN LIVANO - Vitamin tổng hợp nhóm B giúp bổ gan cho tôm cá

    LIVANO BỔ GAN - VITAMIN NHÓM B Thành Phần Vitamin B1: 370 mg/kg Vitamin B2: 375 mg/kg Vitamin B5: 590 mg/kg Lysine: 220 mg/kg Threonine: 615 mg/kg Betain: 13760 mg/kg Công dụng - Bổ gan, giải...
Top