vận chuyển đường biển

 1. C

  RỦI RO TRONG BẢO HIỂM HÀNG HÓA

  Rủi ro trong vận chuyển là những rủi ro do thiên tai, tai nạn bất ngờ trên biển gây ra làm hư hỏng hàng hóa và phương tiện chuyên chở. Ví dụ: Việt Nam thường hay có bão vào mùa hè nhưng không lường trước được cụ thể nơi và thời gian xảy ra bão, cường độ và thiệt hại do nó gây ra, vậy bão là một...
 2. C

  BẢO HIỂM CHO HÀNG HÓA CHUYÊN CHỞ ĐƯỜNG BIỂN

  Điều kiện bảo hiểm trong bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển. Điều kiện bảo hiểm chiến tranh: Theo điều kiện này, người bảo hiểm phải bồi thường những mất mát, hư hỏng của hàng hóa do: Chiến tranh, nội chiến, cách mạng, nổi loạn, khời nghĩa hoặc xung đột dân sự xảy ra...
 3. A

  Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Mỹ Á (ASL)

  Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Mỹ Á (ASL) Được thành lập từ tháng 01/2005, Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Mỹ Á (ASL) là một trong những nhà cung cấp dịch vụ vận tải quốc tế, dịch vụ giao nhận, khai thuê hải quan và vận chuyển nội địa hàng đầu tại Việt Nam. Với hệ thống các chi nhánh tại...
Top