vận hành xe nâng

  1. V

    Cần học Lái Xe Nâng ở Thái Nguyên, học Vận Hành Xe Nâng Thái Nguyên

    0948.31.36.39 Đào tạo lái xe nâng Thái Nguyên, cấp chứng chỉ lái xe nâng Thái Nguyên thời gian cấp nhanh, thủ tục gọn nhẹ, cam kết chi phí Rẻ Nhất. Học Vận hành xe nâng Thái Nguyên ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ NGHỀ LÁI XE NÂNG Thái Nguyên - Thủ tục đơn giản: Ảnh 3x4, ảnh CMT 2 mặt - Thời...
  2. E

    TQ đào tạo nghiệp vụ xe nâng

    Nghiệp vụ Văn thư, Nghiệp vụ Lưu trữ, Nghiệp vụ Thư Ký Văn Phòng, Nghiệp vụ Lễ Tân, Nghiệp vụ Thông tin thư viên điện tử, Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính văn phòng, Kỹ năng giao tiếp Hành chính văn phòng, Kỹ năng thuyết trình, thuyết phục, đàm phán, … -Tư vấn ôn, thi chứng chỉ Về Kế toán...
Top