xử lý rác thải

  1. L

    Khử mùi rác thải, nước thải Ecolo biostreme 111f

    ECOLO BIOSTREME 111F - Kiểm soát mùi cho cả xử lý chất thải rắn và nước thải- Các hợp chất mùi được xử lý: Mercaptans Các hợp chất Amine Mùi Phenol Mùi chất hữu cơ Mùi nước thải Mùi dầu mỡ Mùi H2S BioStreme 111F tạo bọt với nhiều...
Top