TQ Anime MU AlphaTest 25/7/2014- Khai Triển Máy Chủ Nguyên trống - SS4- Miễn Phí-I

mecurialvn

New Member
Anime MU AlphaTest 25/7/2014- Khai Triển Máy Chủ Nguyên trống - SS4- Miễn Phí-Item Mới-Open 26/7

Website:
Trang chủ:animemu.net
Diễn đàn :animemu.net/4rum
Fanpage : facebook.com/pages/Animemu-Season-IV/606528229466736

Thông tin Server:
Season 4 Epside 6
Exp: x500
Drop: 30%
Reset không mất point / không bãi quái / không đồ FULL / không WebShop / hơn 500 item mới.

Sự kiện Đua TOP 3 Ngày Open Nhận Triệu Tiền Mặt:
Top 1: 1.000.000 VND
Top 2: 700.000 VND
Top 3: 500.000 VND
 

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro

QC

túi xách nữ, túi xách uro túi xách nữ, túi xách uro
Top