TQ Bán chung cư royal city,cắt lỗ sâu@,từ 500tr đến 1 tỉ/căn[R1,R2,R3,R4,R5]

lamnalxs

New Member
R5.7.25 131.4 m Ký hợp đồng tổng 6 tỷ, bán tổng giá cả vat và bảo trì là 5,9 tỷ nộp 70%
R4.19.18 132,3m Ký hợp đồng tổng 5,940 tỷ, bán tổng giá cả vat và bảo trì là 5,750 tỷ
R4 24.12 132 ký hợp đồng 6,2 tỷ bán lỗ 1,3 tỷ nộp 70%
R4.22.02 131.4m Ký hợp đồng 6,4 tỷ bán tổng giá cả vat và bảo trì là 6.4 tỷ

R4.11.23 104.9m ký hợp đồng 4,850 tỷ đã nộp 70%, bán lỗ 500 ttriệu
R4 15.10 132.3m ký hợp đồng tổng là 6,23 tỷ bán lỗ 230 triệu nộp 70%
R5 8.20 137,6m ký hợp đồng tổng 5,875 tỷ, bán lỗ 100 triệu nộp 70%

R5 10.26 131.4m ký hợp đồng tổng 6 tỷ, bán lỗ 400 tỷ triệu nộp 70%
R5 20.20 137,6m ký hợp đồng tổng 5,875 tỷ, bán lỗ 200 triệu nộp 70%

R2.7.25 151.7m ký hợp đồng tổng 6,2 tỷ bán tổng giá cả vat và bảo trì là 5,9 tỷ nộp 70%
R1.15.15 136m ký hợp đồng tổng 5,8 tỷ, bán tổng giá cả vat và bảo trì là 5,250 tỷ
R2.8.19 133.9m ký hợp đồng 5,7 tỷ, bán tổng giá cả vat và bảo trì là 4,9 tỷ R2.12.05 109m ký hợp đồng tổng 4,2 tỷ bán tổng giá cả vat và bảo trì là 4,2 tỷ nộp 70% R1.17.05 109m ký hợp đồng tổng 4,2 tỷ, bán tổng giá cả vat và bảo trì là 4,2 tỷ R2.9.10 108.7m ký hợp đồng 4,250 tỷ, bán tổng giá cả vat và bảo trì là 4 tỷ R1.21.11 88,3m ký hợp đồng 3,820 tỷ, bán 3,6 tỷ gồm cả vat và bảo trì. Nộp 70%

R2.27.08 111m ký hợp đồng tổng 4,6 tỷ, bán tổng giá cả vat và bảo trì là 4,250 tỷ. Nộp 70%
R1 25.11 88,3m ký hợp đồng tổng 3,830 tỷ, bán 3,6 tỷ gồm cả vat và bảo trì. Nộp 70% R2.20.05 109m ký hợp đồng tổng 4,6 tỷ bán tổng giá cả vat và bảo trì là 4,25 tỷ R2.23.03 109m ký hợp đồng 4,450 tỷ, bán tổng giá cả vat và bảo trì là 4,3 tỷ R2.23.09 108.7m ký hợp đồng 4,550 tỷ, bán tổng giá cả vat và bảo trì là 4,450 tỷ

R2.27.08 111m ký hợp đồng tổng 4,6 tỷ, bán tổng giá cả vat và bảo trì là 4,3 tỷ. Nộp 70%
R2 09.07 114.5m ký hợp đồng tổng 4,85 tỷ bán 4,7 tỷ ký hợp đồng. Nộp 70% R2.23.27 86,9m ký hợp đồng tổng 3,9 tỷ, bán tổng giá cả vat và bảo trì là 3,8 tỷ. Nộp 70% R2.28.12A 145m ký hợp đồng 5,9 tỷ, bán tổng giá cả vat và bảo trì là 5 tỷ. Nộp 70% R1.26.30 187m ký hợp đồng 8,4 tỷ, bán tổng giá cả vat và bảo trì là 7,4 tỷ. Nộp 70%

R2.20.04 109m ký hợp đồng tổng 4,2 tỷ, bán tổng giá cả vat và bảo trì là 3,8 tỷ. Nộp 70%
R2 14.24 96,3m ký hợp đồng tổng 4,195 tỷ bán giá 3,9 tỷ. Nộp 70% R2.19.24 96,3m ký hợp đồng tổng 4,2 tỷ, bán tổng giá cả vat và bảo trì là 4,3 tỷ. Nộp 70% R2.25.26 148m ký hợp đồng 5,9 tỷ, bán tổng giá cả vat và bảo trì là 5,2 tỷ. Nộp 70% R2.26.30 187m ký hợp đồng 8 tỷ, bán tổng giá cả vat và bảo trì là 7,4 tỷ. Nộp 70%

R1.09.05 109m ký hợp đồng tổng 4,2 tỷ, bán tổng giá cả vat và bảo trì là 4,4 tỷ. Nộp 70%
R1.06.27 86.9m ký hợp đồng 3,780 tỷ, bán tổng giá cả vat và bảo trì là 3,650 tỷ. Nộp 70%

R1.19.20 124.6m ký hợp đồng 5,4 tỷ, bán tổng giá 4,6 tỷ gồm cả vat và bảo trì. Nộp 70% R1.18.24 96.3m ký hợp đồng tổng 4,2 tỷ bán giá 3,9 tỷ. Nộp 70% R1.18.20 124.6m ký hợp đồng tổng 5,3 tỷ, bán tổng giá cả vat và bảo trì là 4,7 tỷ.Nộp 70% R1.16.21 133.9 m ký hợp đồng 5,2 tỷ, bán tổng giá cả vat và bảo trì là 4,7 tỷ. Nộp 70% R1.20.29 179.8m ký hợp đồng 7,7 tỷ, bán tổng giá cả vat và bảo trì là 7,7 tỷ. Nộp 70% R1 7.01. 181,4m ký hợp đồng 7,7 tỷ, bán tổng giá cả vat và bảo trì là 7,6 tỷ. Nộp 70%

R1.18.24 96.3m ký hợp đồng tổng 4,2 tỷ bán giá 384 tỷ. Nộp 70% R1.18.03 109m ký hợp đồng tổng 4,3 tỷ, bán tổng giá cả vat và bảo trì là 4,25 tỷ. Nộp 70% R1.14.17 164m ký hợp đồng 6,5 tỷ, bán tổng giá cả vat và bảo trì là 6 tỷ. Nộp 70% R1.21.22 110m ký hợp đồng 4,1 tỷ, bán tổng giá cả vat và bảo trì 4 tỷ Nộp 70% Quý khách đang quan tâm xin liên hệ: HOTLINE: 0935 892 223 ĐẠI NGHĨA
 
Top