Bán chung cư Viện Chiến Lược Và Khoa Học Bộ Công An, tổ 9 Trung Hòa

viettunghb2210

New Member
<h3 id="sites-page-title-header" align="left" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><span dir="ltr" id="sites-page-title">Chung cư cao cấp dành cho viện chiến lược và khoa học bộ công an, tổ 9 Trung Hòa</span> </h3>
<div id="sites-canvas-main" class="sites-canvas-main">
<div id="sites-canvas-main-content">
<table class="sites-layout-name-one-column sites-layout-hbox" cellspacing="0" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<tbody>
<tr>
<td class="sites-layout-tile sites-tile-name-content-1">
<div dir="ltr">
<h2 style="text-align: center"><a name="TOC-0937-677-686">*</a><span style="line-height: 20px"><span style="line-height: normal"><font color="#ff0000" size="6"><span style="font-family: arial,sans-serif; margin-left: auto; margin-right: auto"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto" alt="hot line dat xanh" src="http://thitruongkhudong.com/images/hotline.gif" width="320" height="70" /></span><span style="background-color: rgb(0,255,0)"><b><font face="verdana, sans-serif">*<font size="+0">0937 677 686</font></font></b></span></font></span></span></h2>
<div>
<p style="padding-bottom: 0px; line-height: normal; margin: 0px 0px 10px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; color: rgb(0,0,0); padding-top: 0px"><font size="3"><i style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px">Dự</i><i style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px">*án chung c</i><i style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px">ư</i><i style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px">*t</i><i style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px">ổ</i><i style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px">*9 Trung Hòa- cđt Sông Đà 7 bán su</i><i style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px">ấ</i><i style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px">t ngo</i><i style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px">ạ</i><i style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px">i giao</i></font></p>
<p style="padding-bottom: 0px; line-height: normal; margin: 0px 0px 10px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; color: rgb(0,0,0); padding-top: 0px"><font size="3">* Hiện nay chúng tôi đang mở bán chung cư cán bộ chiến sỹ viện chiến lược và khoa học Bộ Công An**Tổ 9 Phường Trung Hòa trong Qúy 4/2013</font></p>
<p style="padding-bottom: 0px; line-height: normal; margin: 0px 0px 10px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; padding-top: 0px"><b><font color="#ff0000" size="5"><span style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px"><span style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px"><span style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-decoration: underline; padding-top: 0px">Liên hệ chủ đầu tư:</span></span></span><span style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px"><span style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px"><span style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-decoration: underline; padding-top: 0px">*</span></span></span><span style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px">Viết Tùng: 093 767 76 86</span></font></b></p>
<p style="padding-bottom: 0px; line-height: normal; margin: 0px 0px 10px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; color: rgb(0,0,0); padding-top: 0px"><b style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px"><font size="3">Cơ hội cho các nhà đầu tư sinh lời và mua để ở giá hợp lý nhất 1,5 tỷ 1 căn đến 3 tỷ 1 căn nội thất cao cấp giá bán 19tr/m2 đến 21tr/m2<br style="padding-bottom: 0px; margin: 0px 0px 5px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px" /></font></b></p>
<p style="padding-bottom: 0px; line-height: normal; margin: 0px 0px 10px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; color: rgb(0,0,0); padding-top: 0px"><b style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px"><font size="3">Vị trí đắc địa khu xung quanh đang ở giá trên 30tr/m2<br style="padding-bottom: 0px; margin: 0px 0px 5px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px" /></font></b></p>
<p style="padding-bottom: 0px; line-height: normal; margin: 0px 0px 10px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; color: rgb(0,0,0); padding-top: 0px"><font size="3">Chủ đầu tư: Công ty CP đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7*</font></p>
<p style="padding-bottom: 0px; line-height: normal; margin: 0px 0px 10px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; color: rgb(0,0,0); padding-top: 0px"><font size="3">Với các diện tích: 77,7m2 – 92,2m2 – 96,2m2 – 105,6m2 ( có 2PN)</font></p>
<p style="padding-bottom: 0px; line-height: normal; margin: 0px 0px 10px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; color: rgb(0,0,0); padding-top: 0px"><font size="3">* -*122,2m2 – 115,7m2 – 128,3m2 – 128,1m2 – 135,4m2 ( co 3PN) *</font></p>
<p style="padding-bottom: 0px; line-height: normal; margin: 0px 0px 10px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; color: rgb(0,0,0); padding-top: 0px"><font size="3">353m2 – 381m2 – 400,2m2 – 526,3m2 ( pen house)</font></p>
<p style="padding-bottom: 0px; line-height: normal; margin: 0px 0px 10px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; color: rgb(0,0,0); padding-top: 0px"><font size="3">Đợt 1 *đóng 25 vào hợp đồng*</font></p>
<p style="padding-bottom: 0px; line-height: normal; margin: 0px 0px 10px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; color: rgb(0,0,0); padding-top: 0px"><font size="3">Đợt *2 xây tầng 4 đóng 15%</font></p>
<p style="padding-bottom: 0px; line-height: normal; margin: 0px 0px 10px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; color: rgb(0,0,0); padding-top: 0px"><font size="3">Đợt *3 xây tầng 10 đóng 20%</font></p>
<p style="padding-bottom: 0px; line-height: normal; margin: 0px 0px 10px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; color: rgb(0,0,0); padding-top: 0px"><font size="3">Đợt *4 xây tầng 17 đóng* 10%</font></p>
<p style="padding-bottom: 0px; line-height: normal; margin: 0px 0px 10px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; color: rgb(0,0,0); padding-top: 0px"><font size="3">Đợt *5 nhận nhà đóng nốt 30%</font></p>
<p style="padding-bottom: 0px; line-height: normal; margin: 0px 0px 10px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; color: rgb(0,0,0); padding-top: 0px"><font size="3"><b>Quy mô dự án: Từ tầng 1-3 là trung tâm thương mại</b></font></p>
<p style="padding-bottom: 0px; line-height: normal; margin: 0px 0px 10px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; color: rgb(0,0,0); padding-top: 0px"><font size="3"><b>Tầng 3-25 là chung cư</b>*</font></p>
<p style="padding-bottom: 0px; line-height: normal; margin: 0px 0px 10px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; color: rgb(0,0,0); padding-top: 0px"><font size="3">Hiện nay dự án của chúng tôi đã thi công sắp xong phần móng đến tháng 3/2013 là xong móng đến cuối 2014 giao nhà</font></p>
<p style="padding-bottom: 0px; line-height: normal; margin: 0px 0px 10px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; color: rgb(0,0,0); padding-top: 0px"><font size="3">* Nhanh tay đăng ký mua căn hộ sớm để nhân được ưu đãi chọn căn ưng ý nhất – giá cả rẻ nhất:</font></p>
<p style="padding-bottom: 0px; line-height: normal; margin: 0px 0px 10px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; color: rgb(0,0,0); padding-top: 0px"><font size="3">Chung cư tổ 9 trung hòa, bán chung cư tổ 9 trung hòa cầu giấy, bán chung cư viện chiến lược và khoa học bộ công an, dự án chung cư viện chiến lược và khoa học bộ công an, chung cư tổ 9 trung hòa chủ đầu tư sông đà 7, bán chung cư sông đà 7 giá rẻ nhất</font></p>
<p style="padding-bottom: 0px; line-height: normal; margin: 0px 0px 10px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; color: rgb(0,0,0); padding-top: 0px"><font size="3">để biết thêm chi tiết liên hệ: tùng 0937677686<br style="padding-bottom: 0px; margin: 0px 0px 5px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px" /></font></p>
<p style="padding-bottom: 0px; line-height: normal; margin: 0px 0px 10px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; color: rgb(0,0,0); padding-top: 0px"><font size="3">Chung cư tổ 9 trung hòa, bán chung cư tổ 9 trung hòa cầu giấy, bán chung cư viện chiến lược và khoa học bộ công an, dự án chung cư viện chiến lược và khoa học bộ công an, chung cư tổ 9 trung hòa chủ đầu tư sông đà 7, bán chung cư sông đà 7 giá rẻ nhất</font></p>
<p style="padding-bottom: 0px; line-height: normal; margin: 0px 0px 10px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; color: rgb(0,0,0); font-size: 12px; padding-top: 0px"><br style="padding-bottom: 0px; margin: 0px 0px 5px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px" /><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" alt="" src="http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/05/15/530382/201305112802_to_9_2.jpg" width="700" />*<br style="padding-bottom: 0px; margin: 0px 0px 5px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px" /><br style="padding-bottom: 0px; margin: 0px 0px 5px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px" /><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" alt="" src="http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/05/15/530382/201305112809_to_9_1.jpg" width="700" />*<br style="padding-bottom: 0px; margin: 0px 0px 5px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px" /><br style="padding-bottom: 0px; margin: 0px 0px 5px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px" /></p>
<p style="line-height: normal"><span style="font-family: Times New Roman,serif; font-size: 18pt">Tag:*<a href="https://sites.google.com/site/bdschungculienkebietthu/can-ho/Chung-c-cao-cp/trang-con-2">Chung cư tổ 9 trung hòa</a><span style="color: black">, </span><a href="https://sites.google.com/site/bdschungculienkebietthu/can-ho/Chung-c-cao-cp/trang-con-2">bán chung cư tổ 9 trung hòa cầu giấy</a><span style="color: black">, </span><a href="https://sites.google.com/site/bdschungculienkebietthu/can-ho/Chung-c-cao-cp/trang-con-2">bán chung cư viện chiến lược và khoa học bộ công an</a><span style="color: black">, </span><a href="https://sites.google.com/site/bdschungculienkebietthu/can-ho/Chung-c-cao-cp/trang-con-2">dự án chung cư viện chiến lược và khoa học bộ công an</a><span style="color: black">, </span><a href="https://sites.google.com/site/bdschungculienkebietthu/can-ho/Chung-c-cao-cp/trang-con-2">chung cư tổ 9 trung hòa chủ đầu tư sông đà 7</a><span style="color: black">, </span><a href="https://sites.google.com/site/bdschungculienkebietthu/can-ho/Chung-c-cao-cp/trang-con-2">bán chung cư sông đà 7 giá rẻ nhất</a><span style="color: black">, </span><a href="https://sites.google.com/site/bdschungculienkebietthu/can-ho/Chung-c-cao-cp/trang-con-2">chung cư Cầu giấy giá rẻ</a><span style="color: black">, </span><a href="https://sites.google.com/site/bdschungculienkebietthu/can-ho/Chung-c-cao-cp/trang-con-2">chung cư viện chiến lược và khoa học bộ công an cầu giấy</a><span style="color: black">.</span></span></p>
<p style="padding-bottom: 0px; line-height: normal; margin: 0px 0px 10px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; padding-top: 0px"><font color="#ff0000" size="3">Thông tin liên hệ:</font></p>
<p style="padding-bottom: 0px; line-height: normal; margin: 0px 0px 10px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; padding-top: 0px"><font color="#ff0000" size="3">Đỗ Viết Tùng</font></p>
<p style="padding-bottom: 0px; line-height: normal; margin: 0px 0px 10px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; padding-top: 0px"><font color="#ff0000" size="3">Hot Line * * * *: 0937 677 686</font></p>
<p style="padding-bottom: 0px; line-height: normal; margin: 0px 0px 10px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; padding-top: 0px"><font color="#ff0000" size="3">Mail * * * * * * * *: viettunghb@gmail.com</font></p>
<p style="padding-bottom: 0px; line-height: normal; margin: 0px 0px 10px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; padding-top: 0px"><font color="#ff0000" size="3">Yahoo * * * * * *: viettung_bds2010@yahoo.com</font></p>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
 
Top