TQ Bán Quần Tây Công Sở Nữ Cao Cấp GIá 125k

tieuphuongdv008

New Member
<p style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal" align="center"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 20pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">NHÀ MAY THANH THANH</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 20pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></b></p>
<p style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">** </span></b><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Nhà may THANH THANH chuyên bán*sỉ và lẻ các loại quần tây thời trang nữ trên phạm vi toàn quốc, với chất lượng tốt nhất và giá thành rẻ nhất. Khách hàng sẽ vừa ý khi mua được đúng hàng, đúng giá, thể hiện đúng phong cách chính*mình.*Những khách hàng ở xa không thể trực tiếp xem hàng, chúng tôi sẽ thay mặt quý khách lựa chọn sản phẩm hoàn hảo tuyệt đối, để mang đến cho quý khách sự tin tưởng, thể hiện uy tín bán hàng của nhà may chúng tôi.</span></b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></p>
<p style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">* * Kính mời tất cả quý khách có nhu cầu hãy đến nhà may THANH THANH, giá cả hợp lý, rẻ hơn các nơi khác rất nhiều, giá ưu *đãi cực tốt cho khách hàng. Đến với nhà may của chúng tôi quý khách sẽ được tư vấn nhiệt tình về*từng sản phẩm, để khách hàng có thể đưa ra quyết định mua hàng đúng đắn nhất, đồng tiền đi đôi với chất lượng, quý khách có thể so sánh sản phẩm của chúng tôi với các sản phảm khác trên thị trường. </span></b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal" align="center"><b><i><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Cùng sử dụng và cảm nhận khi dùng sản phẩm cao cấp với giá thành rẻ nhất.</span></i></b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal" align="center"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Bảng Giá Sản Phẩm.</span></b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></p>
<table style="margin: auto auto auto -3.75pt; width: 496.55pt; mso-cellspacing: 0in; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="662">
<tbody>
<tr style="height: 15.2pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 31.3pt; padding-right: 0in; height: 15.2pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="42">
<p style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal" align="center"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">STT</span></b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 107.35pt; padding-right: 0in; height: 15.2pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="143">
<p style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal" align="center"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Tên Quần Tây</span></b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 295.25pt; padding-right: 0in; height: 15.2pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="394">
<p style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal" align="center"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Màu Sắc Quần</span></b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 62.65pt; padding-right: 0in; height: 15.2pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="84">
<p style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal" align="center"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Bản Giá</span></b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 15.95pt; mso-yfti-irow: 1">
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 31.3pt; padding-right: 0in; height: 15.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="42">
<p style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal" align="center"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">1</span></b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 107.35pt; padding-right: 0in; height: 15.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="143">
<p style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">*</span>Tây Mốc</span></b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 295.25pt; padding-right: 0in; height: 15.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="394">
<p style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">* </span></span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; background: white; font-size: 8pt">Đen, Nâu, Bò, Kem, Xám Lông Chuột, Xanh Đen, Hồng, Càrót</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></b></p>
</td>
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 62.65pt; padding-right: 0in; height: 15.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="84">
<p style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">125.000 đ</span></b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 15.95pt; mso-yfti-irow: 2">
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 31.3pt; padding-right: 0in; height: 15.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="42">
<p style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal" align="center"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">2</span></b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 107.35pt; padding-right: 0in; height: 15.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="143">
<p style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">*</span>Tây Nịt</span></b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 295.25pt; padding-right: 0in; height: 15.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="394">
<p style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">* </span>Đen, Nâu, Bò</span></b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 62.65pt; padding-right: 0in; height: 15.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="84">
<p style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">125.000 đ</span></b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 15.95pt; mso-yfti-irow: 3">
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 31.3pt; padding-right: 0in; height: 15.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="42">
<p style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal" align="center"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">3</span></b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 107.35pt; padding-right: 0in; height: 15.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="143">
<p style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">*</span>Tây 4 Ly</span></b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 295.25pt; padding-right: 0in; height: 15.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="394">
<p style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">* </span>Đen, Nâu, Bò, Mỡ Gà</span></b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 62.65pt; padding-right: 0in; height: 15.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="84">
<p style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">125.000 đ</span></b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 15.95pt; mso-yfti-irow: 4">
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 31.3pt; padding-right: 0in; height: 15.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="42">
<p style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal" align="center"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">4</span></b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 107.35pt; padding-right: 0in; height: 15.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="143">
<p style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">*</span>Tây Bát</span></b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 295.25pt; padding-right: 0in; height: 15.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="394">
<p style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">* </span>Đen, Nâu, Bò</span></b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 62.65pt; padding-right: 0in; height: 15.95pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="84">
<p style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">130.000 đ</span></b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 16.1pt; mso-yfti-irow: 5">
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 31.3pt; padding-right: 0in; height: 16.1pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="42">
<p style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal" align="center"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">5</span></b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 107.35pt; padding-right: 0in; height: 16.1pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="143">
<p style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">*</span>Tây Viền</span></b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 295.25pt; padding-right: 0in; height: 16.1pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="394">
<p style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">* </span>Đen, Nâu, Bò, Kem, Tím, Trắng</span></b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 62.65pt; padding-right: 0in; height: 16.1pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="84">
<p style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">130.000 đ</span></b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 18.5pt; mso-yfti-irow: 6">
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 31.3pt; padding-right: 0in; height: 18.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="42">
<p style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal" align="center"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">6</span></b></p>
</td>
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 107.35pt; padding-right: 0in; height: 18.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="143">
<p style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">*</span>Tây Nịt Viền</span></b></p>
</td>
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 295.25pt; padding-right: 0in; height: 18.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="394">
<p style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">* </span>Đen, Nâu, Bò, Kem</span></b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 62.65pt; padding-right: 0in; height: 18.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="84">
<p style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">130.000 đ</span></b></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 15.2pt; mso-yfti-irow: 7">
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 31.3pt; padding-right: 0in; height: 15.2pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="42">
<p style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal" align="center"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">7</span></b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 107.35pt; padding-right: 0in; height: 15.2pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="143">
<p style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">*</span>Lưng cao 3 nút</span></b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 295.25pt; padding-right: 0in; height: 15.2pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="394">
<p style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">* </span></span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; background: white; font-size: 8pt">Đen, Bò, Kem, Xanh Bích, Carot, Hồng, Trắng</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></b></p>
</td>
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 62.65pt; padding-right: 0in; height: 15.2pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="84">
<p style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">130.000 đ</span></b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 15.2pt; mso-yfti-irow: 8">
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 31.3pt; padding-right: 0in; height: 15.2pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="42">
<p style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal" align="center"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">8</span></b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 107.35pt; padding-right: 0in; height: 15.2pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="143">
<p style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">*</span>///////////////////////////</span></b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 295.25pt; padding-right: 0in; height: 15.2pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="394">
<p style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">* </span>//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////</span></b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 62.65pt; padding-right: 0in; height: 15.2pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="84">
<p style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">*</span>///////////////</span></b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 15.55pt; mso-yfti-irow: 9">
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 31.3pt; padding-right: 0in; height: 15.55pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="42">
<p style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal" align="center"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">9</span></b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 107.35pt; padding-right: 0in; height: 15.55pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="143">
<p style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Lưng cao 4 nút</span></p>
</td>
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 295.25pt; padding-right: 0in; height: 15.55pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="394">
<p style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">* </span>Đen, Tía</span></b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 62.65pt; padding-right: 0in; height: 15.55pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="84">
<p style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">130.000 đ</span></b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 16.5pt; mso-yfti-irow: 10">
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 31.3pt; padding-right: 0in; height: 16.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="42">
<p style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal" align="center"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">10</span></b></p>
</td>
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 107.35pt; padding-right: 0in; height: 16.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="143">
<p style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">*</span>Tây Viền Bát</span></b></p>
</td>
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 295.25pt; padding-right: 0in; height: 16.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="394">
<p style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">* </span>Đen, Nâu, Bò</span></b></p>
</td>
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 62.65pt; padding-right: 0in; height: 16.5pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="84">
<p style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">130.000 đ</span></b></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 12.4pt; mso-yfti-irow: 11">
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 31.3pt; padding-right: 0in; height: 12.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="42">
<p style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal" align="center"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">11</span></b></p>
</td>
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 107.35pt; padding-right: 0in; height: 12.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="143">
<p style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">*</span>Tây 3 Nút Bát</span></b></p>
</td>
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 295.25pt; padding-right: 0in; height: 12.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="394">
<p style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">* </span>Đen, Nâu, Bò, Kem</span></b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 62.65pt; padding-right: 0in; height: 12.4pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="84">
<p style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">130.000 đ</span></b></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 14.65pt; mso-yfti-irow: 12">
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 31.3pt; padding-right: 0in; height: 14.65pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="42">
<p style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal" align="center"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">12</span></b></p>
</td>
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 107.35pt; padding-right: 0in; height: 14.65pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="143">
<p style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">*</span>T12</span></b></p>
</td>
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 295.25pt; padding-right: 0in; height: 14.65pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="394">
<p style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">* </span>Đen, Nâu, Tím, Xanh Đen</span></b></p>
</td>
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 62.65pt; padding-right: 0in; height: 14.65pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="84">
<p style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">130.000 đ</span></b></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 12.85pt; mso-yfti-irow: 13">
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 31.3pt; padding-right: 0in; height: 12.85pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="42">
<p style="text-align: center; line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal" align="center"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">13</span></b></p>
</td>
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 107.35pt; padding-right: 0in; height: 12.85pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="143">
<p style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">*</span>T13</span></b></p>
</td>
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 295.25pt; padding-right: 0in; height: 12.85pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="394">
<p style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">* </span>Đen, Nâu, Tím, Xanh Đen</span></b></p>
</td>
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 62.65pt; padding-right: 0in; height: 12.85pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="84">
<p style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">130.000 đ</span></b></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 0.65pt; mso-yfti-irow: 14; mso-yfti-lastrow: yes">
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 31.3pt; padding-right: 0in; height: 0.65pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="42">&nbsp;</td>
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 107.35pt; padding-right: 0in; height: 0.65pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="143">&nbsp;</td>
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 295.25pt; padding-right: 0in; height: 0.65pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="394">&nbsp;</td>
<td style="border-bottom: #f0f0f0; border-left: #f0f0f0; padding-bottom: 0in; background-color: transparent; padding-left: 0in; width: 62.65pt; padding-right: 0in; height: 0.65pt; border-top: #f0f0f0; border-right: #f0f0f0; padding-top: 0in" valign="top" width="84">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt">Đây là loại quần tây được may từ loại vãi TUYẾT MƯA loại 1( là vải tốt nhất thị trường)</span></b><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">, 1 dây 5 cái gồm các site: S, M, L, XL, XXL tương ứng site số: 26, 27, 28, 29, 30.</span></b></p>
<p style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Khách hàng vui lòng đặt theo dây (s,m,l,xl,xxl) hoặt theo site dây: 5s,5m,5l,5xl,5xxl,5…</span></b></p>
<p style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal"><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Lưu ý:</span></b></p>
<p style="line-height: normal; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1" class="MsoListParagraphCxSpFirst"><span style="font-family: Symbol; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><span style="mso-list: Ignore">·<span style="font: 7pt "Times New Roman"">********* </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Giá trên chưa bao gồm thuế VAT.</span></b></p>
<p style="line-height: normal; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 0pt 0.5in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span style="font-family: Symbol; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><span style="mso-list: Ignore">·<span style="font: 7pt "Times New Roman"">********* </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Giao hàng sau: 1 - 3 ngày sau khi đặt.</span></b></p>
<p style="line-height: normal; text-indent: -0.25in; margin: 0in 0in 10pt 0.5in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1" class="MsoListParagraphCxSpLast"><span style="font-family: Symbol; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><span style="mso-list: Ignore">·<span style="font: 7pt "Times New Roman"">********* </span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">Hình thức thanh toán: bằng tiền mặt hoặt chuyển khoản: 060025514826 Sacombank tphcm Nguyễn Vũ Phương</span></b></p>
<p style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ĐC: <span style="mso-bidi-font-style: italic">95 đường số 11 ấp Tân Tiến, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TPHCM</span></span></b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-style: italic">&nbsp;</span></p>
<p style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt"><span style="mso-spacerun: yes">******** </span>377 nguyễn văn công, P3, Gò Vấp, TP.HCM</span></b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-style: italic">&nbsp;</span></p>
<p style="line-height: normal; margin: 0in 0in 10pt; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-style: italic"><span style="mso-spacerun: yes">*</span>ĐT:<i> </i>0902.973.552 Phương<i>.</i></span></b></p>
<p style="line-height: normal; text-indent: 0.5in; margin: 0in 0in 10pt 0.5in; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal"><b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-style: italic">CHÚC KHÁCH HÀNG THÀNH CÔNG</span></b><span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 14pt">!</span></p>
 

tieuphuongdv008

New Member
khách hàng có thể đưa ra quyết định mua hàng đúng đắn nhất, đồng tiền đi đôi với chất lượng, quý khách có thể so sánh sản phẩm của chúng tôi với các sản phảm khác trên thị trường.
 

tieuphuongdv008

New Member
khách hàng ở xa không thể trực tiếp xem hàng, chúng tôi sẽ thay mặt quý khách lựa chọn sản phẩm hoàn hảo tuyệt đối, để mang đến cho quý khách sự tin tưởng, thể hiện uy tín bán hàng của nhà may chúng tôi.
 

tieuphuongdv008

New Member
khách hàng có thể đưa ra quyết định mua hàng đúng đắn nhất, đồng tiền đi đôi với chất lượng, quý khách có thể so sánh sản phẩm của chúng tôi với các sản phảm khác trên thị trường.
 

tieuphuongdv008

New Member
khách hàng có thể đưa ra quyết định mua hàng đúng đắn nhất, đồng tiền đi đôi với chất lượng, quý khách có thể so sánh sản phẩm của chúng tôi với các sản phảm khác trên thị trường.
 

tieuphuongdv008

New Member
quý khách có nhu cầu hãy đến nhà may THANH THANH, giá cả hợp lý, rẻ hơn các nơi khác rất nhiều
 

tieuphuongdv008

New Member
quý khách có nhu cầu hãy đến nhà may THANH THANH, giá cả hợp lý, rẻ hơn các nơi khác rất nhiều
 
Top